Nieuws.

Februari 2024

Het bestuur wil u hierbij informeren over de resultaten van haar jaarlijkse donateursactie gehouden van 27 oktober tot en met 10 november 2023.
Vooraf zijn weer publicaties geplaatst in de dorpskranten en zijn de borden geplaatst bij beide kerken. Er waren 21 personen bereid in Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord en Rottum van degene die niet via automatische incasso willen bijdragen, contant hun bijdrage te innen. Voor de inzet van deze 21 vrijwilligers heeft de Poiesz-supermarkt in Oudehaske opnieuw een kleine attentie beschikbaar gesteld. Langs deze weg hartelijk dank voor jullie inzet en de bijdrage van de Poiesz.Ongeveer 500 donateurs, 14 leden van de “Club van 100” en 24 sponsoren hebben intussen bijgedragen aan het succes van de Stichting.
De totale inkomsten komen over 2023 uit op € 8.353. Voor al uw bijdragen hartelijke dank.
Enkele donateurs zijn gestopt en een 3-tal sponsoren hebben opgezegd wegens bedrijfsbeëindiging. Maar er zijn ook weer nieuwe donateurs bijgekomen met behulp van onze vrijwilligers. Dit jaar gaan we nieuwe sponsoren benaderen. Als u als potentiële sponsor dit leest en u wilt meedoen, neem dan contact op met het secretariaat van de Stichting. Bent u nieuw komen wonen in Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord of Rottum en bent u niet benaderd om donateur te worden, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris. Informatie over ons secretariaat leest u onderaan in deze nieuwsbrief. Wilt u weten wie onze sponsoren zijn, kijk dan hier op de website van de Stichting onder het tabje "sponsors".

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Haskeroord wil investeren in duurzaamheid van haar kerkgebouwen. In 2023 is geïnvesteerd in de aanschaf van een warmtepomp in het kerkgebouw van Oudehaske. De Stichting heeft hierop een subsidie verstrekt van € 4.000.

Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris: mevr. J. Rosier per mail: info@stichtinghaskerkerken.nl.

Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne, nu en in de toekomst.

Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Oudehaske en Haskerhorne,
Het bestuur.

Februari 2023

Nieuwsbericht Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne
Het bestuur wil u hierbij informeren over de uitslag van haar jaarlijkse donateursactie gehouden van maandag 28 oktober tot en met vrijdag 11 november 2022.

Dit betekent vooraf publicaties in de dorpskranten en de borden bij beide kerken. Er waren 21 personen bereid in Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord en Rottum van degene die niet via automatische incasso willen bijdragen, contant hun bijdrage te innen. Voor hun inzet heeft de supermarkt in Oudehaske opnieuw een kleine attentie beschikbaar gesteld. Langs deze weg hartelijk dank voor jullie inzet en de bijdrage van de supermarkt.
482 donateurs en club van 100 leden en 27 sponsoren hebben intussen bijgedragen aan het succes van de Stichting.

De totale inkomsten komen over 2022 uit op €7.841. Voor al uw bijdragen hartelijke dank.

Enkele donateurs hebben opgezegd, maar er zijn ook weer nieuwe bijgekomen. Hierbij spelen onze vrijwilligers een belangrijke rol. Nieuw ingekomen bewoners in onze dorpen zijn actief benaderd om donateur te worden. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe donateurs. Bent u nieuw komen wonen in Oudehaske en u bent niet benaderd om donateur te worden, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris. Informatie over ons secretariaat leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Wilt u weten wie onze sponsoren zijn, kijk dan op de website van de Stichting:  www.stichtinghaskerkerken.nl. Vanaf 2023 mogen we ook een nieuwe sponsor welkom heten bij de Stichting, namelijk Berger Pelletkorrels uit Oudehaske.
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Haskeroord  wil verder investeren in duurzaamheid van haar kerkgebouwen. Op dit moment is nog niet bekend wat daarvan de financiële consequenties zijn voor 2023.  Mogelijk volgt dit later dit jaar.

Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris
mevr. J. Rosier per mail: info@stichtinghaskerkerken.nl.
Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne, nu en in de toekomst.

Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Oudehaske en Haskerhorne,
Het bestuur

Nieuwsbericht september 2022
Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne

Het bestuur is momenteel bezig met de voorbereiding van de jaarlijkse donateursactie. Het wordt alweer de 10e donateursactie sinds 2013. De actie loopt van vrijdag 28 oktober tot en met vrijdag 11 november 2022.

De Stichting telt momenteel 517 donateurs en sponsoren.
Al 70 procent van onze donateurs maakt gebruik van automatische incasso. De incasso vindt dit jaar plaats op vrijdag 29 oktober 2021. Diverse mensen gaan in de actieperiode op pad om de contributie te innen van degene die graag contant betalen. Wij komen niet met een pinautomaat langs de deur, dus houdt uw bijdrage bij de hand. Besluit u om voor 2022 en volgende jaren ook over te gaan op automatische incasso, maak dit dan kenbaar bij degene die uw bijdrage komt innen. Hij/zij heeft blanco machtigingen voor automatische incasso bij zich.
Leest u als nieuwe bewoner van Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord of Rottum, voor de eerste keer over deze Stichting en u wilt nadere informatie, bezoek dan onze website www.stichtinghaskerkerken.nl .
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij ons per mail: info@stichtinghaskerkerken.nl
Met uw steun hopen en verwachten wij opnieuw een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne, nu en vooral ook in de toekomst.
Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Oudehaske en Haskerhorne, alvast bedankt voor uw bijdrage.
Het Bestuur.

Nieuwsbericht maart 2022
Nieuwsbrief Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne
Het bestuur wil u hierbij informeren over de uitslag van haar jaarlijkse donateursactie gehouden van
maandag 29 oktober tot en met vrijdag 12 november 2021.
Dit betekent vooraf publicaties in de dorpskranten en de borden bij beide kerken. Er waren 19
personen bereid in Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord en Rottum van degene die niet via
automatische incasso willen bijdragen, contant hun bijdrage te innen. Voor hun inzet heeft de
supermarkt in Oudehaske opnieuw een kleine attentie beschikbaar gesteld. Langs deze weg hartelijk
dank voor jullie inzet en de bijdrage van de supermarkt.
510 donateurs en 24 sponsoren hebben intussen bijgedragen aan het succes van de Stichting. De
totale inkomsten komen over 2021 uit op € 7.764.
Enkele donateurs hebben opgezegd, maar er zijn ook weer nieuwe bijgekomen. Hierbij spelen onze
vrijwilligers een belangrijke rol. Nieuw ingekomen bewoners in onze dorpen zijn actief benaderd om
donateur te worden. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe donateurs. Bent u nieuw komen
wonen in Oudehaske en u bent niet benaderd om donateur te worden, dan kunt u contact opnemen
met onze secretaris. Informatie over ons secretariaat leest u verderop in deze nieuwsbrief.
Wilt u weten wie onze sponsoren zijn, kijk dan op de website van de Stichting:
www.stichtinghaskerkerken.nl
Het college van kerkrentmeesters PKN gemeente Haskeroord, heeft schriftelijk een verzoek
ingediend bij de stichting kerkelijke gebouwen voor een financiële bijdrage in de kosten voor de
uitbreiding van beeldschermen en geluid met de mogelijkheid om online vieringen uit te kunnen
zenden. Hierbij denken we aan de wekelijkse diensten, rouw- en trouwdiensten, Kind op School,
Kerstnachtdiensten, etc. Voor familieleden op afstand is het online bijwonen van vieringen hierdoor
mogelijk.
Op basis van de aangeleverde cijfers en onderbouwing hiervan, is besloten tot het toekennen van
een financiële bijdrage voor een bedrag van € 4.000,
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris
mevr. D. van Zanden telefoon 06-43816630 of per mail: secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.
Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden
van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne, nu en in de toekomst.
Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Oudehaske en Haskerhorne,
Het bestuur

Nieuwsbericht september 2021

Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne

Het bestuur is momenteel bezig met de voorbereiding van de jaarlijkse donateursactie. Het
wordt alweer de 9 e donateursactie sinds 2013. De actie loopt van vrijdag 29 oktober tot en
met vrijdag 12 november 2021
.
De Stichting telt momenteel 517 donateurs en sponsoren.
Al 70 procent van onze donateurs maakt gebruik van automatische incasso. De incasso vindt
dit jaar plaats op vrijdag 29 oktober 2021. Diverse mensen gaan in de actieperiode op pad
om de contributie te innen van degene die graag contant betalen. Wij komen niet met een
pinautomaat langs de deur, dus houdt uw bijdrage bij de hand. Besluit u om voor 2021 en
volgende jaren ook over te gaan op automatische incasso, maak dit dan kenbaar bij degene
die uw bijdrage komt innen. Hij/zij heeft blanco machtigingen voor automatische incasso bij
zich.
Leest u als nieuwe bewoner van Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord of Rottum, voor de
eerste keer over deze Stichting en u wilt nadere informatie, bezoek dan onze website
www.stichtinghaskerkerken.nl .
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze
secretaris mevr. D. van Zanden, tel. 0643816630 of per mail:
secretaris@stichtinghaskerkerken.nl
Van het kerkbestuur kregen we een subsidieverzoek voor de uitbreiding van beeldschermen
en geluid, om online vieringen uit te kunnen zenden. De stichting heeft hiervoor een bedrag
van € 4.000,-- beschikbaar gesteld.
Met uw steun hopen en verwachten wij opnieuw een substantiële bijdrage te leveren aan het
in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne, nu en vooral
ook in de toekomst.
Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Oudehaske en Haskerhorne, alvast
bedankt voor uw bijdrage.
Het Bestuur,
Mevrouw W. Lolkema, voorzitter
Mevrouw D. van Zanden, secretaris
De heer W. Jissink, penningmeester
Mevrouw J. Rosier, bestuurslid

Nieuwsbrief Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne

Middels deze nieuwsbrief wil het bestuur u graag informeren over de uitslag van haar jaarlijkse donateuractie gehouden van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 6 november 2020.
De start van de donateursactie begint met het vooraf publiceren in de dorpskranten en het plaatsen van borden met de aankondiging van de donateuractie, bij de beide kerken.
20 vrijwilligers zijn bereid geweest in Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord en Rottum contant de bijdrage te innen van de donateurs die niet via automatische incasso willen bijdragen. Voor hun inzet heeft de supermarkt in Oudehaske opnieuw een kleine attentie beschikbaar gesteld. Langs deze weg willen wij hen nogmaals hartelijk danken voor hun inzet en de bijdrage van de supermarkt.

497 donateurs en 27 sponsoren hebben intussen bijgedragen aan het succes van de Stichting. De totale inkomsten komen over 2020 uit op € 8.189.

Enkele donateurs hebben opgezegd, maar er zijn ook weer nieuwe bijgekomen. Hierbij spelen onze vrijwilligers een belangrijke rol. Nieuw ingekomen bewoners in onze dorpen zijn actief benaderd om donateur te worden. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe donateurs. Bent u nieuw komen wonen in Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord of Rottum en u bent niet benaderd om donateur te worden, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Enkele sponsoren hebben aangegeven dat ze stoppen. Ook hebben we enkele nieuwe spionsoren in 2020 mogen begroeten. Wilt u weten wie onze sponsoren zijn, kijk dan op deze website onder de tab "sponsors".
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris
mevr. D. van Zanden telefoon 06-43816630 of per mail: secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.
Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne, nu en in de toekomst.

Nieuwsbericht september 2020

Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne

Het bestuur is momenteel bezig met de voorbereiding van de jaarlijkse donateursactie. Het wordt alweer de 8e donateursactie sinds 2013. De actie loopt van:
maandag 26 oktober tot en met vrijdag 6 november 2020.

De Stichting telt momenteel 532 donateurs en sponsoren.
Reeds 70 procent van onze donateurs maakt gebruik van automatische incasso. De incasso vindt dit jaar plaats op vrijdag 30 oktober 2020.
Diverse mensen gaan in de actieperiode op pad om de contributie te innen van degene die graag contant betalen. Wij komen niet met een pinautomaat langs de deur, dus houd uw bijdrage bij de hand. Besluit u om voor 2020 en volgende jaren ook over te gaan op automatische incasso, maak dit dan kenbaar bij degene die uw bijdrage komt innen.
Leest u als nieuwe bewoner van Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord of Rottum, voor de eerste keer over deze Stichting en u wilt nadere informatie, bezoek dan onze website www.stichtinghaskerkerken.nl .
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris mevr. D. van Zanden, tel. 0643816630 of per mail: secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.
Zodra er in 2020 een subsidieverzoek van de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Oudehaske komt, spelen we daar als bestuur op in.  
Met uw steun hopen en verwachten wij opnieuw een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne, nu en vooral ook in de toekomst.
Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Oudehaske en Haskerhorne, alvast bedankt voor uw bijdrage.
Het Bestuur,
Mevrouw W. Lolkema, voorzitter
Mevrouw D. van Zanden, secretaris
De heer W. Jissink, penningmeester
Mevrouw J. Rosier, bestuurslid

Februari 2020

Nieuwsbrief Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne
Het bestuur wil u hierbij informeren over de uitslag van haar jaarlijkse donateursactie gehouden van maandag 28 oktober tot en met vrijdag 8 november 2019.

Dit betekent vooraf publicaties in de dorpskranten en de borden bij beide kerken.
Er waren 19 personen bereid in Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord en Rottum van degene die niet via automatische incasso willen bijdragen, contant hun bijdrage te innen. Voor hun inzet heeft de supermarkt in Oudehaske opnieuw een kleine attentie beschikbaar gesteld.
Langs deze weg hartelijk dank voor jullie inzet en de bijdrage van de supermarkt.

500 donateurs en 29 sponsoren hebben intussen bijgedragen aan het succes van de Stichting. De totale inkomsten komen over 2019 uit op € 8.488.

Enkele donateurs hebben opgezegd, maar er zijn ook weer nieuwe bijgekomen. Hierbij spelen onze 19 vrijwilligers een belangrijke rol. Nieuw ingekomen bewoners in onze dorpen zijn actief benaderd om donateur te worden. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe donateurs. Bent u nieuw komen wonen in Oudehaske en u bent niet benaderd om donateur te worden, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris. Informatie over ons secretariaat leest u verderop in deze nieuwsbrief. Sponsoren: Schildersbedrijf Noord Nederland is gestopt met sponsering. Schildersbedrijf H. Meester, Copyshop Joure en Fitstudio Sayan mochten we als nieuwe sponsoren verwelkomen. Fitstudio Sayan, in het gebouw aan de Badweg naast de kerk van Oudehaske, gaf als reden op: “als naaste buren van de kerk in Oudehaske graag een steentje bij te dragen aan het behoud van de monumentale kerk in Oudehaske”.

Wilt u weten wie onze sponsoren zijn, kijk dan op de website van de Stichting:  www.stichtinghaskerkerken.nl
Van het kerkbestuur kregen we een subsidie verzoek voor diverse werkzaamheden.
Onderhoud kerk Haskerhorne:
Het bestrijden van de houtworm eens per 5 jaar voor € 1.185,80
Het vervangen van delen van draagbalken voor € 936,33
Onderhoud kerk Oudehaske:
Schildert kerk voor een bedrag van € 8.819,02
Aanpassing en uitbreiding beeldschermen in de kerk voor € 3.157,97
De Stichting heeft voor het totale onderhoud € 6.000,00 beschikbaar gesteld.
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris
mevr. D. van Zanden telefoon 06-43816630 of per mail: secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.
Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne, nu en in de toekomst.
Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Oudehaske en Haskerhorne,
W. Lolkema, voorzitter
D. van Zanden, secretaris
W. Jissink, penningmeester
J. Rosier, bestuurslid

Nieuwsbericht september 2018
Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne

Het bestuur is momenteel bezig met de voorbereiding van de jaarlijkse donateursactie. Het wordt alweer de 6e donateursactie sinds 2013. De actie loopt van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 9 november 2018.

De Stichting telt momenteel 511 donateurs en sponsoren.
Reeds 71 procent van onze donateurs maakt gebruik van automatische incasso. De incasso vindt dit jaar plaats op 31 oktober 2018. Diverse mensen gaan in de actieperiode op pad om de contributie te innen van degene die graag contant betalen. Wij komen niet met een pinautomaat langs de deur, dus houd uw bijdrage bij de hand. Besluit u om voor 2019 ook over te gaan op automatische incasso, maak dit dan kenbaar bij degene die uw bijdrage komt innen.
Leest u als nieuwe bewoner van Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord of Rottum, voor de eerste keer over deze Stichting en u wilt nadere informatie, bezoek dan onze website www.stichtinghaskerkerken.nl .
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris mevr. D. van Zanden, tel. 0643816630 of per mail: secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.

Voor 2018 verwachten we opnieuw subsidieverzoeken van de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Oudehaske. De kerk van Oudehaske wordt momenteel voorzien van audio apparatuur, in te  zetten bij de wekelijkse diensten, trouwerijen, begrafenissen, de Passion en andere bijeenkomsten. Binnenkort wordt gestart met een grote buiten schilderbeurt aan de kerk van Oudehaske.
Met uw steun hopen en verwachten wij opnieuw een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne.
Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Oudehaske en Haskerhorne, alvast bedankt voor uw bijdrage.
Het Bestuur,
Mevrouw W. Lolkema, voorzitter
Mevrouw D. van Zanden, secretaris
De heer W. Jissink, penningmeester

Nieuwsberichten Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne september 2017

Het bestuur is momenteel bezig met de voorbereiding van de jaarlijkse donateursactie. Het wordt alweer de 5e donateursactie sinds 2013. De actie loopt van:

maandag 30 oktober tot en met vrijdag 10 november 2017.

Onze stichting telt momenteel 510 donateurs en sponsoren.
Reeds 66  procent van onze donateurs maakt gebruik van automatische incasso. Deze incasso vindt plaats op 31 oktober 2017. Diverse mensen gaan in de actieperiode op pad om de contributie te innen van degene die graag contant betalen. Wij komen niet met een pinautomaat langs de deur, dus houd uw bijdrage bij de hand. Besluit u om voor 2018 ook over te gaan op automatische incasso, maak dit dan kenbaar bij degene die uw bijdrage komt innen.
Leest u als nieuwe bewoner van Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord of Rottum, voor de eerste keer over deze Stichting en u wilt nadere informatie, bezoek dan onze website www.stichtinghaskerkerken.nl .
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris mevr. Lolkema tel. 0513-414114 of per mail: secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.
Voor 2017 verwachten we een subsidieverzoek van de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Oudehaske. De kerk van Haskerhorne wordt momenteel aan de buitenkant geschilderd door Schildersbedrijf Noord-Nederland te Marssum.

foto schilderbeurt

Voor Haskerhorne staat voor 2017 een schilderbeurt van de toren, dakgoten, ramen en deuren gepland. Eind 2016 is al het dakbeschot, spanten, loopplanken e.d. schoongemaakt i.v.m. het bestrijden van de boktor. Tevens zijn er delen van de goten hersteld. Totale kosten begroot op € 8500,00. Met uw bijdrage zal de Stichting een deel van deze kosten gaan financieren.

Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne.
Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Oudehaske en Haskerhorne,

Voorzitter,

R. Kooistra   

Nieuwsberichten Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne december 2016

De donateursactie is gehouden van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 4 november 2016. Naast het bestuur zijn 25 vrijwilligers in de weer geweest de donateursgelden te innen. Intussen maken 300 donateurs gebruik van automatische incasso. De opbrengst is tot op heden ruim € 8000,00. Opnieuw een geweldig resultaat.

De Stichting telt per 15 december 2016 momenteel 520 donateurs en sponsoren.

Leest u als nieuwe bewoners van Oudehaske, Haskerhorne en Rottum, voor de eerste keer over deze Stichting en u wilt nadere informatie, bezoek dan onze website www.stichtinghaskerkerken.nl .

Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris mevr. Lolkema tel. 0513-414114 of per mail; secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.

Voor 2016 en aansluitend 2017 verwachten we subsidieverzoeken van de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Oudehaske. Voor de kerk van Oudehaske hebben we het eerste verzoek ontvangen. De Stichting gaat € 2200,- doneren voor herstel van de klok. Deze moest gedemonteerd worden, draaipunten hersteld en verrotte delen verwijderd en hersteld. Deze werkzaamheden zijn intussen afgerond. Voor Haskerhorne staat voor 2017 een schilderbeurt van de toren gepland, al het dakbeschot, spanten, loopplanken e.d. worden schoongemaakt i.v.m. het bestrijden van de boktor. Delen van de goten worden hersteld. Totale kosten begroot op € 7500,00.

Tijdens de donateursactie zijn er flyers uitgedeeld van BeterBio. Dit bedrijf sponsort onze Stichting.. Als u interesse heeft in BeterBio, volg dan de aanwijzingen op deze flyer. Als u producten besteld bij BeterBio profiteert de Stichting daar van. De respons op deze flyers is tot op heden nihil. Zie  www.Beterbio.nl

Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de beeldbepalende kerkgebouwen van Oudehaske en Haskerhorne.

Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen,

Voorzitter,

R. Kooistra   

Nieuwsberichten Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne oktober 2016

Het bestuur is momenteel bezig met de voorbereiding van de donateursactie.
Deze vind plaats van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 4 november 2016.

Onze stichting telt momenteel ruim 500 donateurs en sponsoren.
Reeds zestig  procent van onze donateurs maakt gebruik van automatische incasso, dit jaar vindt deze plaats op 31 oktober. De donateurs die contant betalen, worden  tijdens de donateursactie gevraagd om vanaf 2017 ook van automatische incasso gebruik te maken.
Leest u als nieuwe bewoners van Oudehaske, Haskerhorne en Rottum, voor de eerste keer over deze Stichting en u wilt nadere informatie, bezoek dan onze website www.stichtinghaskerkerken.nl .
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris mevr. Lolkema tel. 0513-414114 of per mail; secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.
Voor 2016 en aansluitend 2017 verwachten we subsidieverzoeken van de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Oudehaske.

Met uw bijdrage zal de Stichting een deel van deze kosten gaan financieren.

Tijdens de donateursactie zullen er flyers uitgedeeld worden van BeterBio. Dit bedrijf sponsort onze Stichting. Als u interesse heeft in BeterBio, volg dan de aanwijzingen op deze flyer. Als u producten besteld bij BeterBio profiteert de Stichting daar van.
Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne.
Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen

Voorzitter,

R. Kooistra   

Mei 2016

Beste dorpsbewoners in Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord en Rottum,

De Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne, opgericht in 2013, heeft als doel het behouden van de kerkelijke gebouwen in Oudehaske en Haskerhorne en hun monumentale orgels. De kerkelijke gemeente zelf is te klein om zelfstandig twee kerkgebouwen en haar orgels te onderhouden. Door intensieve donateurs- en sponsorwerving telt de Stichting thans ongeveer 500 donateurs en 31 sponsoren die jaarlijks een bijdrage schenken aan de Stichting. De Stichting heeft de afgelopen 3 jaar een vermogen opgebouwd van € 17.600. Per jaar bijna € 6000 euro. Het streven is netto € 10.000 per jaar te realiseren. Dit wordt nog een uitdaging voor het bestuur maar we blijven zoeken naar nog meer dynamiek in de geldwerving.

Eén van de sponsoren heeft zich constructief opgesteld en denkt intensief mee om de staat van de kerkgebouwen vitaal te houden. Het bestuur van de Stichting is zeer verheugd te kunnen melden dat ze een duurzame samenwerking is aangegaan met BeterBio Fryslân, biologische webwinkel en bezorgdienst. ( www.beterbio.nl ) Voor iedere bestelling ontvangt de Stichting een bijdrage.

Beterbio banner

Het eten van gezonde voeding, 100 % biologisch, maximaal regionaal, rechtstreeks van de teler, zorgt voor een duurzaam geheel. Help je mee de slogan uit te dragen?

"Houd je kerkgebouw vitaal, bestel biologisch digitaal".

Bestuur Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne.

 

Ondertekening beterbio

Moment van ondertekening van het contract met BeterBio op 31 maart 2016.
Wybe Jissink ( bestuur Stichting), Jan Tjerk Nagel ( BeterBio) en Reitze Kooistra ( bestuur Stichting)

September 2015

Van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 9 november 2015 is weer onze jaarlijkse donateursactie.

Onze stichting telt momenteel meer dan 600 donateurs en sponsoren en de verwachting is dat we dit jaar door groeien naar een jaaropbrengst van meer dan tienduizend euro.

Reeds zestig  procent van onze donateurs maakt gebruik van automatische incasso (dit jaar vindt deze plaats op 31 oktober) en we gaan ook de resterende donateurs weer de gelegenheid bieden hier gebruik van te maken.

Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris mevr. Lolkema tel. 0513-414114 of per mail; secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.

Dit jaar hebben we onze lopers en sponsoren bedankt middels een informatieve  en muzikale avond in de kerk van Oudehaske. De Stichting is zeer erkentelijk voor de steun die zij van hun mocht ervaren en ziet dit als een positieve stimulans om verder te gaan.

Medio dit jaar is de eerste subsidie ten bedrage van 1445 euro verstrekt inzake onderhoud van de kerkklok van Oudehaske. Sinds 1906 hebben vrijwilligers iedere dag in de toren moeten klimmen om de klok op te winden. Nu is daar een eind aan gekomen! De klok wordt nu elektronisch aangestuurd. Zie foto's hierna.

Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne.

 

Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen

Voorzitter,

R. Kooistra

Digitale klok display elektronische kerkklok

 

14 Maart 2015

Sponsor- en vrijwilligersavond

September 2014

Beste dorpsgenoten van Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord en Rottum.

Onze stichting heeft inmiddels de ANBI-status gekregen (giften zijn derhalve fiscaal aftrekbaar) !

(dec 2013)

Eerste resultaat donateurswerving

In de week van 28 oktober t/m 2 november 2013 hebben vrijwilligers in de dorpen Haskerhorne, Oudehaske, Rottum en Vegelinsoord deur aan deur donateurs geworven. Per 13 november 2013 staat de teller op 475 donateurs. Een groot succes! Voor de afzonderlijke dorpen zijn de aantallen als volgt verdeeld: Rottum 27 donateurs, Vegelinsoord 30 donateurs, Haskerhorne 109 donateurs en in Oudehaske 291 donateurs. Het aantal donateurs zal naar verwachting nog verder stijgen, want enkele van de 29 enthousiaste lopers hebben hun route nog niet kunnen afronden. We zijn verguld met zoveel donateurs en trots op de vrijwilligers. Het bestuur van de stichting wil daarom hierbij zowel de donateurs als de vrijwilligers hartelijk bedanken!
Nog geen donateur omdat de loper van uw wijk u niet thuis heeft aangetroffen? Klik dan onderstaande balk en vul het formulier in. Bellen of emailen mag natuurlijk ook, zie hiervoor de contactpagina.

 Dorpelingen massaal donateur

 

Donateurswerving:

In de week van 28 oktober tot en met 2 november 2013 komen de vrijwilligers bij u aan de deur om donateurs te werven !
Voorafgaan aan deze actie worden deur aan deur flyers verspreid met nadere informatie

U wordt gevraagd om donateur te worden voor minimaal 5 Euro per jaar.

WORD DONATEUR !

donateurskaart