Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Onze stichting is door de Belastingdienst aangewezen en geregistreerd als ANBI (RSIN 852989738). De stichting kan op basis daarvan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.
Kortweg gezegd hoeft er dan geen belasting te worden betaald over ontvangen erfenissen en schenkingen maar ook niet als wij zelf uitkeringen doen in het algemene belang.

PERIODIEKE GIFT EN FISCUS vanaf 2014

Jaarlijks wordt door donateurs geld gedoneerd aan onze Stichting Behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne. Kleine bedragen maar ook grote bedragen. Uitgaande van een modaal inkomen en een gift aan de Stichting van € 100, ontvang u niets terug van de belastingdienst. Van uw jaarinkomen moet u eerst 1% in mindering brengen op alle giften en als er dan nog iets over blijft, mag u dat aftrekken. De praktijk wijst uit dat er dan meestal geen aftrekpost voor giften is. Jammer!

Maar…..wanneer de jaarlijkse of maandelijkse betaling wordt gedaan d.m.v. een periodieke gift, dan geldt die 1% regeling zoals hier voor beschreven niet en ontvangt u gemiddeld € 40,00 terug. Dat is heel mooi meegenomen.

Wat moet u hiervoor doen?

  1. U legt uw gift vast in een overeenkomst periodieke gift met de Stichting. Dit is een ANBI instelling, bekend bij de Belastingdienst onder: RSIN 852989738). Deze overeenkomst hoeft niet via de notaris opgemaakt te worden. Klik hier voor de link.
  2. U maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar de Stichting
  3. De giften zijn steeds (ongeveer) even hoog.
  4. De bedragen worden minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de Stichting.

Wanneer vervalt de overeenkomst periodieke gift?

  1. Na 5 jaar.
  2. Bij overlijden.
  3. Bij verlies van baan of arbeidsongeschiktheid.

U vult uw periodieke gift in op uw jaarlijkse aangifte van de belastingdienst en ontvangt het daaropvolgend jaar deels uw gift terug, afhankelijk van uw inkomen.

Heeft u interesse, neem dan contact op met bestuurslid W. Jissink. Tel. 0644300670. Hij zorgt voor toezending en afhandeling van de overeenkomst. U kunt overwegen een deel van uw belastingvoordeel te gunnen aan de Stichting..

Voor onze sponsoren geldt dat hun gift/sponsering volledig aftrekbaar is.

Het bestuur Stichting Behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne.