De eerste kerken.

Voor de Reformatie van 1580 hadden Haskerhorne, Oudehaske en Nijehaske ieder een kerk. We weten namelijk dat de kerken hier toen bezittingen hadden. Helaas zijn van deze kerken geen gegevens of foto's meer beschikbaar, de kerk van Haskerhorne heeft steeds op dezelfde plek gestaan, terwijl die van Oudehaske drie bekende standplaatsen heeft gehad. De kerk van Nijehaske stond op de huidige begraafplaats aldaar, deze is in de 18e eeuw verplaatst naar de Herenwal en tevens splitste de kerk zich af van Oudehaske/Haskerhorne.
Voor de bouw van de huidige kerken van Oudehaske en Haskerhorne is nog overleg geweest over de bouw van een gezamenlijke kerk tussen de twee dorpen in, het is niet duidelijk waarom dit niet doorgegaan is.

 

Kerk van Oudehaske.

Voor de duidelijkheid even in schema:

  • De eerste kerk is waarschijnlijk uit de twaalfde eeuw, het is onduidelijk wanneer hij is verdwenen. Deze moet gestaan hebben ten Zuiden van de huidig A7 en ten Westen van de weg naar Vegelinsoord
  • De tweede kerk stond op de huidige begraafplaats, wanneer deze gebouwd is, is niet bekend en ook zijn er geen foto's van deze kerk, wel is duidelijk dat hij van voor 1600 is.
  • 1776 Uitbreiding van de kerk op de begraafplaats, de kerk werd verlengd en de toren kreeg waarschijnlijk een spits.
  • 1906 Nieuwe kerk op de huidige plaats.
  • 1911 Consistorie aangebouwd.
  • 1959 verbouwing interieur en plaatsen gebrandschilderde ramen
  • 1960 Jeugdcentrum gebouwd
  • 1978 Uitbreiding jeugdcentrum.
  • 2006 Verbouw van de kerk en nieuwe lokaliteiten/
Kerk in verval en klokkestoel 1720

 

De huidige kerk van Oudehaske is gebouwd in het jaar 1906, waarbij de oude kerk werd afgebroken. Vermeldingswaardig is nog, dat de oude kerk traditiegetrouw Oost-West stond, terwijl de nieuwe kerk met de toren naar het Noorden is gebouwd.

foto van de Kerk in Oudehaske uit 1920   Kerk met hek en badweg voor1970
Kerk en pad voor1970 Kerk met hek Kerk met oprit zonder hek foto van de Kerk in Oudehaske uit 2012
"Het pad naar de kerk"

 

Gedenksteen kerk Oudehaske
Gedenksteen in de toren van de kerk in Oudehaske

 

Interieur.

Het interieur kent drie verschillende indelingen, n.l. na de bouw in 1906, na de verbouwing in 1959 en na de verbouwing in 2006

Interieur in 1956

Interieur kerk in 1956
Oorspronkelijk stond de preekstoel in het midden en was er een koorhek. Links van het middenpad stonden banken en rechts stoelen, rechts naast de ingang waren enkele banken op een verhoging, speciaal bestemd voor "dames van stand"

Interieur voor 2006
Interieur kerk na 1959 en voor 2006

De kerk werd in 1959 weer verbouwd, de preekstoel werd vervangen door een nieuwe preekstoel, die links van het midden geplaatst werd, de stoelen werden vervangen door een rij banken in het midden en er werden twee oliegestookt kachels geplaatst. Bij deze gelegenheid werden ook de twee gebrandschilderde ramen, gemaakt door Jentje Popma, geplaatst.

Er zij licht Die in mij gelooft

Na de verbouwing in 2006 werd de kerk "overdwars" gebruikt, het orgel verhuisde van de zuidzijde naar de noordzijde en beide gebrandschilderde ramen werden in de westgevel geplaatst.

 

Interieur na verbouwing in 2006

Interieur kerk na de verbouwing in 2006, deze foto is vanuit de andere kant genomen, dus richting de toren.

 

Orgel

Het orgel in Oudehaske werd gebouwd in 1868 door de gebroeders Adema uit Leeuwarden voor het bedrag van 1000,- gulden. In 1906 werd het verplaatst naar de huidige kerk, vanwege transportschade werd het toen gerepareerd voor 262,- gulden.

In 1956 moest een aangevraagde restauratie 6500,- gulden kosten en in 2000 moest de restauratie tussen de 100 en 150 duizend gulden kosten; beide restauraties gingen vanwege de kosten niet door en al die tijd werd het orgel spelende gehouden met kleine reparaties en stemmingen.

Klavier oude orgel Vooraanzicht orgel
orgelpijpen


In 2001 werd besloten een elekronisch orgel te kopen, dat in 2003 achter het bestaande werd geplaatst.
Kort daar na werd het oude orgel op de monumentenlijst geplaatst, het was toen dus al buiten dienst.

nieuwe orgel

Klok

De huidige klok van Oudehaske is in 1948 gemaakt naar het model van de oude klok die in 1943 door de Duitsers werd weggehaald. De klok weeg ca. 240 kg. en bestaat uit brons (ca, 80% koper en 20% tin).
De klok heeft een diameter van 72,5 cm. en de grondtoon zou een Cis (274 Herz) moeten zijn.

De oude klok was gegoten in 1776 door Bochard uit Enkhuizen.

Klok Oudehaske

In 1943 door 's vijands macht geveld
In 1948 gegoten en in eer hersteld

Uurwerk

Het uurwerk dat in 1948 ook gerestaureerd werd.

 

Kerk van Haskerhorne.

De voorgeschiedenis van de kerk van Haskerhorne is niet helemaal duidelijk, hier volgen de feiten voorzover bekend.

Kerk Haskerhorne 1732
  Kerk Haskerhone 19xx

Bijzonderheden van de huidige kerk en inventaris;

Werkt het filmpje niet, download hem dan hier