Archief

Vijfjaren begroting stichting

Inkomsten
2013
2014
2015
2016
2017
Sponsor gelden bedrijven  €     1.800,00  € 2.500,00 € 3.000,00  €   3.500,00  €    3.750,00
Donateurs/giften  €     1.000,00  € 1.200,00 € 1.400,00  €   1.600,00  €    1.800,00
totaal inkomsten  €     2.800,00  € 3.700,00  € 4.400,00  €   5.100,00  €    5.550,00
Kosten
oprichtingskosten (eenmalig)  €         375,00
drukkosten donateurskaarten  €         300,00  €     150,00 € 175,00  €       200,00  €        225,00
overige administratie kosten  €         200,00  €     200,00 € 200,00  €       200,00  €        200,00
kosten website  €         100,00  €     125,00 € 150,00  €       175,00  €        200,00
Totale kosten  €         975,00  €     475,00 € 525,00  €       575,00  €        625,00
Batig saldo  €     1.825,00  € 3.225,00  € 3.875,00  €   4.525,00  €    4.925,00
         
Totaal financiële middelen.  €     1.825,00  € 5.050,00  € 8.925,00  € 13.450,00  €  18.375,00
aanwending financiële middelen
Subsidie onderhoud kerkgebouw Oudehaske € 11.000,00
Subsidie onderhoud kerkgebouw Haskerhorne € 6.000,00

 

Activiteiten kalender 2016.

Volgnr Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Gepland Datum gerealiseerd
26 Website up to date houden Wybe/Jon Tigchelaar 17-9-2014 continue  
27 Werving sponsoren Wybe/Reitze/Wilna 17-9-2014 continue  
28 Jaarrekening 2015 Jolanda 1-12-2015 29-2-2016 1-3-2016
31 Jaaragenda updaten  Bestuur 4-2-2016 20-2-2016 1-3-2016
35 Nieuwsbrieven vervaardigen (in ieder geval 2 per jaar) Wybe 4-1-2016 1-12-2016  
36 Beleid subsidieregeling Stichting aanpassen Bestuur/Wybe 1-1-2016 4-2-2016 4-2-2016
37 Gezamenlijke vergadering met de kerkrentmeesters Bestuur/Willy 1-3-2016 22-4-2016  
38 Actie nabestaanden begraafplaats Oudehaske Willy 17-2-2016 30-11-2016  
39 Donateursactie 2016  .. okt - .. November Bestuur 1-9-2016 30-11-2016  
40 Mediacampagne donateursactie 2016 Bestuur/Willy 1-9-2016 30-11-2016  
42 Verzoek betaling sponsor bedrijven / club van 100 Bestuur/Wilna 15-10-2016 8-11-2016  
43 Updaten activiteiten kalender voor 2017 Bestuur/Willy/Wybe/Reitze 15-12-2016 15-1-2017  
45 Deadlines dorpskranten opvragen i.v.m. mediacampagne Willy 1-8-2016 15-8-2016  
46 Communicatie met de kerkrentmeesters  Bestuur/Willy 1-2-2016 1-6-2016  
47 Sponsoravond  2017 Bestuur 1-1-2017    

 

Activiteiten kalender 2014

Volgnr Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Gepland Datum gerealiseerd
19 Opmaken beleidsplan subsidieregeling Anne 7-10-2013 16-10-2013 1-8-2014
26 Website up to date houden Wybe/Jon 17-9-2014 continu  
27 Werving sponsoren Wybe/Reitze 17-9-2014 continu  
28 Jaarrekening 2014 Jolanda 15-11-2014 2-4-2015  
29 Vervanging bestuurslid Ane Holtrop door Jolanda Hoekstra Bestuur 15-11-2014 19-8-2014 19-8-2014
30 Actie nabestaanden begraafplaats Haskerhorne Willy 2-4-2014 17-9-2014 20-11-2014
31 Jaaragenda updaten  Bestuur 2-4-2014 25-6-2014 25-6-2014
32 Onderzoek incasso donateursgelden  Jolanda 2-4-2014 15-10-2014 15-10-2014
33 Uitleg Overeenkomst van schuldigerkeninning  Reitze/Wybe 2-4-2014 1-11-2014 1-11-2014
34 De Stichting vermelden in de Baerch Willy 2-4-2014 1-9-2014 17-9-2014
35 Nieuwsbrieven vervaardigen 4 per jaar Wybe 2-4-2014 1-12-2014 1-12-2014
36 Beleid subsidieregeling Stichting Bestuur/Anne 14-5-2014 1-9-2014 1-8-2014
37 Communicatie met de kerkrentmeesters verbeteren/gesprek Bestuur/Willy 25-6-2014 1-10-2014 19-8-2014
38 Actie nabestaanden begraafplaats Oudehaske Willy 19-8-2014 1-7-2015  
39 Donateursactie 2014 27 okt - 8 november Bestuur 17-9-2014 8-11-2014 8-11-2014
40 Publicaties dorpskranten en flyeren Bestuur/Willy 1-9-2014 27-10-2014 27-10-2014
41 Mailing club van 100 Bestuur/Willy 21-10-2014 8-11-2014 1-11-2014
42 Verzoek betaling sponsor bedrijven Bestuur/Willy 21-10-2014 8-11-2014 4-11-2014
43 Updaten activiteiten kalender  Wybe 21-10-2014 20-11-2014 20-11-2014
44 Sponsoravond  kerk HH Bestuur 17-9-2014 2015  

 

Activiteiten kalender Stichting 2013

Volgnr Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Gepland Datum gerealiseerd
1 Orientatiegesprekken oprichting Stichting Kerkenraad, college van kerkrentmeesters 1-10-2012 1-4-2013 1-4-2013
2 Oprichting Stichting bestuur 1-4-2013 1-7-2013 4-7-2013
3 Werving sponsoren bestuursleden 1-4-2013 1-9-2013 1-9-2013
4 Bevestigingsbrief naar deelnemende bedrijven/sponsoren Reitze/Willy/Wybe 22-4-2013 1-10-2013 1-10-2013
5 Maken website en naamgeving Wybe/Anne/Jon 1-4-2013 1-10-2013 1-10-2013
6 Maken bedrijvenlijst Willy 27-5-2013 1-10-2013 1-10-2013
7 Mailing bedrijven tbv kortingsyteem Reitze 1-6-2013 1-12-2013
8 Opening bankrekening Stichting Ane 27-5-2013 15-9-2013 16-9-2013
9 Publiciteit in dorpskranten en media Bestuur/Willy 28-5-2013 1-11-2013 7-10-2013
10 Mailing club van 100 Anne/Wybe/Ane 17-6-2013 23-10-2013
11 1e nieuwsbrief naar bedrijven Willy/Wybe 1-7-2013 1-9-2013 15-8-2013
12 Verzoek betaling aan bedrijven Bestuur/Willy 15-10-2013 1-11-2013
13 Onderzoek ANBI (Algemeen nut beoogde instelling) Ane 2-9-2013 1-11-2013
14 Werving donateurs 28 oktober t/m 2 november 2013 Bestuur/Wybe 19-8-2013 2-11-2013  
15 Organiseren lopers Wybe 19-8-2013 15-10-2013 15-10-2013
16 Flyers maken en verspreiden Reitze/Wybe/Ane 19-8-2013 16-10-2013 16-10-2013
17 Vervaardigen/ontwerpen donateurskaarten Wybe/Drukkerij Hofste 19-8-2013 1-10-2013 5-10-2013
18 10 waardebonnen verloten onder de nieuwe donateurs Bestuur 19-8-2013 1-12-2013
19 Opmaken beleidsplan Anne 1-7-2013 16-10-2013
20 Opmaken activiteiten kalender Wybe 7-10-2013 16-10-2013
21 Activiteiteiten giften, schenkingen en legasten Bestuur 1-7-2013 31-12-2014
22 Onderhoud orgel Ouderhaske Bestuur 1-1-2014  
23 Onderhoud orgel Haskerhorne Bestuur 1-1-2014  
24 Promotie activiteiten Bestuur 1-1-2014  
25 Programmering lezing kerk Haskerhorne Bestuur 2-1-2014  
Nog uit te voeren activiteit  
 

Subsidie regelingen

Klik hier voor inzage van de oude subsidieregeling 2016 van de Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen in Oudehaske en Haskerhorne.

Wilt u de subsidie regeling over 2014/2015 nog een keer nalezen, klik dan hier.

Voor het oude beleidsplan (voor 2013) kunt u hiet klikken.

Werkgroep

Dit was het eerste voltallige bestuur in 2013

 

 

Boven:    dhr. R. Kooistra, mevr. W. Lolkema
Midden:  dhr. A. Reitsema, dhr W. Jissink
Onder:     mevr. J. Hoekstra

 
 

Bestuur 2019

Het bestuur in deze samenstelling was actie tot 2022.
v.l.n.r.: Joke Rosier, Willy Lolkema, Diny v Zanden en vooraan Wybe Jissink

Zij maken zich in deze speciale stichting sterk voor het behoud van de kerkgebouwen!

Nieuwsbrieven.

In de aanloop van de tot standkoming van de Stichting Haskerkerken zijn er een aantal nieuwsbrieven naar de sponsors verstuurd.

U kunt hier inzage in deze nieuwsbrieven krijgen door ze te openen met een pdf reader of te downloaden (meestal via rechter muisknop) naar uw computer.

Beleidsplannen.

  • Beleidsplan 2013 t/m 2017
  • Beleidsplan 2017 t/m 2022
  •